2019 PH Value(春夏)中国国际针织展

参展商名单

                                                            

展位 参展商 COMPANY
3V019 博罗县园洲镇盛德织造厂 Sheng De Weaving Factory
3V515 慈星互联科技有限公司 Cixing Internet Technology Co., Ltd.
3V325 岛合服饰(浙江)有限公司 Daohe Fashion (Zhejiang) Co., Ltd.
3V108-30 东莞市澳鹰纺织有限公司 Dongguan Aoying Textile Co., Ltd.
3V108-03 东莞市百芙亚服饰有限公司 Dongguan Baifuya Garment Co., Ltd.
3V108-10 东莞市滨海纺织有限公司 Dongguan Binhai Textile Co., Ltd.
3V108-07 东莞市彩灵朵服装有限公司 Dongguan Cailing Duo Clothing Co., Ltd.
3V108-21 东莞市潮汇纺织有限公司 Dongguan Chaohui Textile Co., Ltd.
3V108-01 东莞市德绒羊绒制品有限公司 Dongguan City Derong Cashmere Products Co., Ltd.
3V108-26 东莞市福磊针织有限公司 Dongguan Fulei Knitting Co., Ltd.
3V108-27 东莞市好朋友纺织有限公司 Dongguan Good Friend Textile Co., Ltd.
3V108-12,3V108-23 东莞市合升纺织品有限公司 Dongguan Hesheng Textile Co., Ltd.
3V108-02 东莞市恒莱服饰有限公司 Bright Garment Co., Ltd.
3V108-35 东莞市恒添纺织品有限公司 Dongguan Hengtian Textile Co., Ltd.
3V108-29 东莞市华毅纺织品有限公司 Dongguan Huayi Textile Co., Ltd.
3V108-08 东莞市辉泰纺织贸易有限公司 Dongguan Huitai Textile Trade Co., Ltd.
3V108-19 东莞市辉雅纺织有限公司 Dongguan Huiya Textile Co., Ltd.
3V108-22 东莞市汇之诚纺织品有限公司 Dongguan Huicheng Textile Co., Ltd.
3V108-33 东莞市金瓯盛纺织品有限公司 Dongguan Jinousheng Textile Co., Ltd.
3V108-04 东莞市凯泓服饰有限公司 Dongguan Kaihong Clothing Co., Ltd.
3V108-16 东莞市康博服饰有限公司 Dongguan Kangbo Clothing Co., Ltd.
3V108-17,3V108-31 东莞市蓝辉纺织原料有限公司 Dongguan Lanhui Textile Material Co., Ltd.
3V108-32 东莞市蕾蒂拉拉服饰有限公司 Dongguan Leidi Lala Clothing Co., Ltd.
3V108-28 东莞市丽织朗网络科技有限公司 Dongguan Lizhilang Network Technology Co., Ltd.
3V108-04 东莞市龙兴服饰有限公司 Dongguan Longxing Garment Co., Ltd.
3V108-15 东莞市萌丰服饰有限公司 Dongguan Mengfeng Clothing Co., Ltd.
3V108-18 东莞市清信纺织有限公司 Dongguan Qingxin Textile Co., Ltd.
3V108-14 东莞市然馨针织有限公司 Dongguan Ranxin Knitting Co., Ltd.
3V108-34 东莞市润鹏纺织品有限公司 Dongguan Runpeng Textile Co., Ltd.
3V108-20 东莞市特美实业投资有限公司 Dongguan Temei Industrial Investment Co., Ltd.
3V108-09 东莞市希尔蔓服饰有限公司 Dongguan Hillerman Garment Co., Ltd.
3V108-05 东莞市业顺服饰有限公司 Dongguan Yeshun Garment Co., Ltd.
3V108-25 东莞市易和美纺织有限公司 Dongguan Yihemei Textile Co., Ltd.
3V108-13 东莞市越利纺织有限公司 Dongguan Yueli Textile Co., Ltd.
3V108-06 东莞市云台服饰有限公司 Dongguan Yuntai Clothing Co., Ltd.
3V108-11 恩平南洋莱力纺织有限公司 Enping Lailia Textile Co., Ltd.
3V312 飞虎科技有限公司 Flying Tiger Technology Co., Ltd.
3V109 福州艺美文化创意有限公司 Fuzhou Yimei Cultural Creative Co., Ltd.
3V005 富恒(香港)有限公司 Fully Rich (HK) Limited
3V108-24 广东东晟针织制品有限公司 Guangdong Dongsheng Knitted Products Co., Ltd.
3V003 广州市恒源针织时装有限公司 Guangzhou Hengyuan Knitting Fashion Co., Ltd.
3V105 广州松沃服饰有限公司 Guangzhou Songwo Garment Co., Ltd.
3V103 海盐金朋服装辅料有限公司 Haiyan Jinpeng Clothing Accessories Co., Ltd.
3V201 海阳锦源企业发展有限公司 Haiyang Worldbest Co., Ltd.
3V201 海阳莲子制衣有限公司 Haiyang P.J Garments Co., Ltd.
3V201 海阳市德益福制衣有限公司 Haiyang Deyifu Apparel Co., Ltd.
3V201 海阳市雅丽奇制衣有限公司 Haiyang Yaliqi Garments Co., Ltd.
3V201 海阳市针织毛衫行业协会 Haiyang Sweater Industry Association
3V201 海阳市忠美毛织有限责任公司 Haiyang Zhongmei Woolen Textile Co., Ltd.
3V201 海阳英伦纺织有限公司 Haiyang Yinglun Textile Co., Ltd.
3V101 河北浩丽羊绒科技有限公司 Highland Cashmere Co., Ltd.
3V101 河北宏业羊绒有限公司 Hongye Cashmere Co., Ltd.
3V101 河北麦特牦牛绒科技有限公司 Hebei Maite Yakwool Technology Co., Ltd.
3V101 河北满都拉羊绒制品有限公司 Hebei Mandula Cashmere Products Co., Ltd.
3V101 河北日伊丰达绒毛加工有限公司 Hebei Riyifengda Cashmere Processing Co., Ltd.
3V101 河北泰兴羊绒纺织有限公司 Hebei Taixing Cashmere Textile Co., Ltd.
3V101 河北中汇纺织有限公司 Hebei Center Textile Co., Ltd.
3V601 嘉兴奥里曼服饰有限公司 Jiaxing Aoliman Garment Co., Ltd.
3V305 嘉兴迪派羊绒服饰有限公司 Jiaxing Dipai Cashmere Garments Co., Ltd.
3V202 嘉兴貂帅服饰有限公司 Jiaxing Diaoshuai Garments Co., Ltd.
3V203 嘉兴领航服饰有限公司 Jiaxing Leadown Fashion Co., Ltd.
3V520 嘉兴漠凡服饰有限公司 Jiaxing Mo Fan Clothing Co., Ltd.
3V323 嘉兴市蒂维时装有限公司 Jiaxing Diwei Fashion Co., Ltd.
3V203 嘉兴市鼎盛服饰有限公司 Jiaxing Dingsheng Fashion Co., Ltd.
3V318 嘉兴市禾素服饰有限公司 Jiaxing  Hesu Clothing Co., Ltd.
3V203 嘉兴市建昌针织羊毛衫制衣有限公司 Jiaxing Jianchang Knitting Woolen Clothes Co., Ltd.
3V309 嘉兴市金企鹅服饰有限公司 Jiaxing Jinqie Clothing Co., Ltd.
3V517 嘉兴市米索尼纺织有限公司 Jiaxing Misuoni Textile Co., Ltd.
3V326 嘉兴市木希服饰有限公司 Jiaxing Muxi Garment Co., Ltd.
3V328 嘉兴市南秀丝语丝绸有限公司 Jiaxing Nation Silk Co., Ltd.
3V203 嘉兴市乔兰服饰有限公司 Jiaxing Qiaolan Knit Fashion Co., Ltd.
3V203 嘉兴市秀洲洪合毛衫商会 Jiaxing Honghe Sweater Chamber
3V203 嘉兴市秀洲区洪合抖音羊毛衫厂 Jiaxing Xiuzhou Honghe Douyin Sweater Factory
3V212 嘉兴羱羊服饰有限公司 Yuanyang Co., Ltd.
3V522-2 金帝源祥服饰(嘉兴)有限公司 King Yearshine Dress (Jiaxing) Co., Ltd.
3V023 凯诗兰迪服饰有限公司 Kathy Landy Clothing Co., Ltd.
3V306 欧帝啦时装有限公司 Odilla Fashion Co., Ltd.
3V302 浅牧服饰有限公司 Qianmu Clothing Co., Ltd.
3V101 清河县澳维纺织品贸易有限公司 Qinghe County Aowei Textile Trading Co., Ltd.
3V101 清河县帕米尔羊绒制品有限公司 Qinghe County Pamir Cashmere Products Co., Ltd.
3V101 清河县瑞丰祥绒毛厂 Qinghe Ruifengxiang Cashmere Factory
3V101 清河县腾超羊绒制品有限公司 Qinghe Tengchao Cashmere Co., Ltd.
3V101 清河县羊绒小镇综合管理中心 Qinghe County Cashmere Town Comprehensive Management Center
3V522-1 上海佳圣服饰有限公司桐乡分公司 Shanghai Jiasheng Clothing (Tongxiang) Co., Ltd. 
3V115 上海禄嘉服饰有限公司 Lumu Co., Ltd.
3V210 上海逸尚云联信息技术股份有限公司 Shanghai Yishangyunlian Information Technology Corp., Ltd.
3V206 圣保伦服饰(桐乡)有限公司 Sen.Pal Garment (Tongxiang) Co., Ltd.
3V001 苏州市吉成针织服饰有限公司 Suzhou Jicheng Knitting Garment Co., Ltd.
3V615 桐乡多多秀服饰有限公司 Tongxiang Duoduoxiu Clothing Co., Ltd.
3V516 桐乡蕾派羊绒服饰有限公司 Leipai Cashmere Co., Ltd.
3V203 桐乡慕尚服饰有限公司 Tongxiang Mushang Colthing Co., Ltd.
3V518 桐乡市百代服饰有限公司 Tongxiang Baidai Apparrel & Accessories Co., Ltd.
3V506 桐乡市佰富服装制造有限公司 Tongxiang Baifu Garment Manufacturing Co., Ltd.
3V611-1 桐乡市贝泰熊服饰有限公司 Tongxiang Beitaixiong Clothing Co., Ltd.
3V327 桐乡市东马皮草制品有限公司 Tongxiang Dong Ma Fur Product Co., Ltd.
3V530 桐乡市泓鑫莊纺织有限公司 Tongxiang Hongxin Textile Co., Ltd.
3V321 桐乡市华慧小企业成长服务有限公司 Tongxiang Huahui Service Co., Ltd.
3V101 桐乡市华家那羊绒服饰有限公司 Tongxiang Huajiana Cashmere Garments Co., Ltd.
3V318,3V528,3V615 桐乡市濮院毛针织技术服务中心 Tongxiang Puyuan Wool Knitting Technology Service Center
3V306 桐乡市濮院秋余服装道具商行 Tongxiang Qiuyu Clothing Propos Co., Ltd.
3V502 桐乡市濮院英轩服装厂 Tongxiang Puyuan Yingxuan Garment Factory
3V329-1 桐乡市秋家那纺织品有限公司 Tongxiang Qiujiana Textile Co., Ltd.
3V613 桐乡市三锦针织科技有限公司 Tongxiang Sungin Technology Co., Ltd.
3V528 桐乡市希珈服饰有限公司 Tongxiang Xijia Garment Co., Ltd.
3V015 桐乡市雪皇纺织品有限公司 Tongxiang Xuehuang Textile Co., Ltd.
3V615-1 桐乡市银平服饰有限公司 Tongxiang Yinping Garment Co., Ltd.
3V329-2 桐乡织冷暖服饰有限公司 Tongxiang Zhilengnuan Clothing Co., Ltd.
3V201 喜乐洋供应链管理服务(山东)有限公司 Happy Ocean Supply Chain Management Service (Shandong) Co., Ltd.
3V201 烟台纬纬服饰有限公司 Yantai Vivi Apparel Co., Ltd.
3V509 浙江纯爱服饰有限公司 Zhejiang Chunai Clothing Co., Ltd.
3V609 浙江纯蕾服饰有限公司 Zhejiang Chunlei Garment Co., Ltd.
3V605 浙江东凝时装有限公司 Zhejiang Dongning Fashionable Dress Co., Ltd.
3V107 浙江富立针织科技有限公司 Zhejiang Fuli Knitting Technology Co., Ltd.
3V513 浙江恒军制衣有限公司 Zhejiang Hengjun Apparel Co., Ltd.
3V611-2 浙江极有我服饰有限公司 Zhjiang Jiyou Mei Garment Co., Ltd.
3V318 浙江名鼎商标代理有限公司 Zhejiang Mingding Trademark Agency Co., Ltd.
3V617 浙江濮院时尚产业运营管理有限公司 Zhejiang Puyuan Fashion Operation Management Co., Ltd.
3V501 浙江赛兔羊绒服饰有限公司 Zhejiang Saitu Cashmere Fashion Co., Ltd.
3V203 浙江三十秋服饰有限公司 Zhejiang Sanshiqiu Co., Ltd.
3V205 浙江圣地欧服饰有限公司 Zhejiang Sendeao Garments Co., Ltd.
3V208 浙江圣奈尔服饰有限公司 Zhejiang Shengnaier Fashion Co., Ltd.
3V009 浙江桐基羊绒发展有限公司 Zhejiang Toky Cashmere Spinning Co., Ltd.
3V203 浙江网联毛衫汇科技股份有限公司 Zhejiang Wanglian Maoshanhui Technology Co., Ltd.
3V301 浙江喜歌实业有限公司 Zhejiang Xige Industrial Co., Ltd.
3V315 浙江禧鳄服饰有限公司 Zhejiang Xie Fashion Co., Ltd.
3V505 浙江雪中花服饰有限公司 Zhejiang Xuezhonghua Clothing Co., Ltd.
3V510 浙江遥鹏纺织有限公司 Zhejiang Yaopeng Textile Co., Ltd.
注:展商名单更新至2019年2月22日,以中文名称字母排序。

收缩


版权所有:中国针织工业协会 京ICP备05010569号-9 京公网安备11010502037352号
地 址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号 |